11 lutego 2020

XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach organizuje XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza.

Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.

Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.mdkkoszutka.pl