11 lutego 2019

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Miejsko‐​Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko‐​Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W konkursie może wziąć udział każdy piszący, niebędący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika od 10 do 21 roku życia. Organizator nie ogranicza tematyki utworów.

Wiersze należy przesłać w terminie do 23 kwietnia

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: biblioteka​.skepe​.pl