11 lutego 2019

VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji, a także wpisanie najmłodszego święta państwowego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości.

VIII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap – konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych odbędzie się 29 marca, w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Drugi etap, 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach – rywalizacja pocztów sztandarowych, która poprzedzona będzie szkoleniem pocztów sztandarowych w dniu 5 kwietnia. Rozstrzygnięcie rywalizacji i wręczenie nagród nastąpią 2 maja na kieleckim Rynku w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach (www​.sp7​.kielce​.eu) w zakładce „Projekty, Programy, Turnieje – Turniej Pocztów”.