8 lutego 2019

Konkurs dla szkół podstawowych „Nakręć się na eksperymenty!”

Konkurs „Nakręć się na eksperymenty!” to akcja promująca niezwykle skuteczny model nauczania poprzez doświadczenia, eksperymenty i projekty badawcze.

Nie od dziś wiadomo, że czynny udział ucznia w lekcji jest jedną z najlepszych metod stymulacji jego rozwoju oraz poprawienia wyników nauki. Co więcej, pełne zrozumienie zjawisk przyrodniczych jest możliwe jedynie poprzez metody doświadczalne i unaoczniające. Z tego właśnie powodu zrodził się pomysł na stworzenie zestawów wyposażenia szkolnych pracowni, a następnie idea realizacji wydarzenia „Nakręć się na eksperymenty!”, które pozwoliłoby szkołom podstawowym zdobyć – to wyposażenie i inne pomoce usprawniające proces nauczania – zupełnie za darmo.

Akcja konkursowa została podzielona na dwa etapy. W pierwszym szkoły podstawowe muszą jedynie się zarejestrować, wskazać interesujące je zestawy wyposażenia pracowni przyrodniczych i uzasadnić swój wybór. Rejestracja do konkursu trwa do końca lutego 2019 r. i odbywa się na stronie www.labolab.pl/konkurs. Udział w konkursie jest bezpłatny.