8 lutego 2019

XII Edycja Programu Insta.Ling dla Szkół

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Aby wziąć udział w Programie, nauczyciel powinien dokonać rejestracji do dnia 28 lutego 2019 roku. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego wszystkich etapów nauczania. Czas trwania Programu to drugi semestr roku szkolnego 2018/2019.

Szczegółowe informacje: https://instaling.pl/szkoly.php