19 lutego 2020

Konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografią”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiający w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://muzeum.koszalin.pl/?q=node/382