7 lutego 2019

IPN: Spotkanie pt. „Okrągły Stół – fakty i mity”

Delegatura w Kielcach Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na spotkanie z prof. Antonim Dudkiem „Okrągły Stół – fakty i mity”. Spotkanie odbędzie się 14 lutego, o godz. 17.00, w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” w Kielcach.

Wokół przełomu roku 1989 przez ostatnie dekady narosło szereg pytań, a Okrągły Stół uznany został za swoisty mit założycielski III RP. Zwolennicy rozmów „Solidarności” z władzą komunistyczną upatrują w nim jednak wzoru politycznego dialogu, natomiast krytycy – symbolu zdrady i zmowy złowrogich sił. Która legenda – „biała” czy „czarna” przeważa w aktualnej narracji historycznej? Wśród wątków, które poruszone zostaną w dyskusji, znajdą się także przyczyny rozpadu dyktatury komunistów w Polsce i jego skutki oraz motywy, którymi kierowały się obie strony uczestniczące w obradach.

„Okrągły Stół – fakty i mity” będzie kolejnym w „Przystanku Historia” spotkaniem z cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych.