7 lutego 2019

PILNE! Komunikat ORE w sprawie zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/2020

Dyrektorzy Szkół i Placówek
kształcących uczniów z dysfunkcją wzroku

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

  • klas I–III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum,
  • klas I–III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,
  • klas I–IV techników dla absolwentów gimnazjum,
  • klas I–III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Na stronie https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/ zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania ważności zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej z uwagi na konieczność zachowania wszystkich wymaganych terminów zapewniających dystrybucję zamawianych pozycji przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Niezłożenie zapotrzebowania w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania przez Państwa drukowanych pozycji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji: Panią Sylwią Herod i Panią Joanną Różańską tel. 22 570-83-03.