6 lutego 2019

Informacja Przewodniczącego XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019

Uczestnik III etapu XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego redaguje pisemnie dłuższą formę wypowiedzi na wybrany temat w określonej formie (do wyboru: charakterystyka postaci z opisem przeżyć wewnętrznych, rozprawka, kartka z pamiętnika). Ustnie prezentuje analizę i interpretację wylosowanego utworu poetyckiego. Wykazuje się świadomością i dojrzałością w odbiorze tekstów kultury.

Każdy uczestnik jest zobowiązany wziąć udział w części pisemnej i ustnej.