30 czerwca 2006

Informator dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

Do pobrania: Informator dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 wraz regulaminami konkursów