4 lutego 2019

Ogólnopolski dziecięcy festiwal teatralny „Przestrzeń wyobraźni”

CELE:

 • Spotkanie i integracja dziecięcych zespołów teatralnych.
 • Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych.
 • Wspólna wymiana doświadczeń między dziecięcymi zespołami teatralnymi.
 • Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez różne formy działań teatralnych.
 • Doskonalenie warsztatu uczestników.
 • Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.

ORGANIZATOR:

 • Dom Kultury w Rybniku‐​Boguszowicach

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Teatr Ziemi Rybnickiej
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
 • Stowarzyszenie Społeczno‐​Kulturalne „IZART”

CZAS I MIEJSCE:

 • 10–11 kwietnia 2019 r.,
 • Teatr Ziemi Rybnickiej,
 • Plac Teatralny 1, 44–200 Rybnik

UCZESTNICY:
Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, działających w placówkach kultury, oświatowo‐​wychowawczych, stowarzyszeniach i innych w całym kraju.

Szczegółowe informacje: https://​dkboguszowice​.pl/​r​e​g​u​l​a​m​i​n​-​i​-​k​a​r​t​a​-​z​g​l​o​s​z​e​n​ia/