4 lutego 2019

X ogólnopolski konkurs małych form dokumentalnych „Świat wokół mnie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku organizuje ogólnopolski konkurs „Świat wokół mnie”.

Celem konkursu jest:

  1. Inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
  2. Rozwijanie zainteresowań sztuką filmową,
  3. Budzenie wrażliwości na otaczający świat i sytuację młodego człowieka we współczesnym świecie.

Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane w konwencji dokumentalnej lub inscenizowanego dokumentu, w których autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom i obserwacjom: rzeczywistość szkoły, rodziny, grupy koleżeńskie lub odniosą się do ważnego problemu społecznego.

Termin nadsyłania prac mija 29 marca 2019 roku (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora)

Więcej informacji w regulaminie konkursu: www​.mdk​.rybnik​.pl