4 lutego 2019

WSIS 2019 – prośba o głosowanie na polski projekt „Rural Communities into Gigabit Society”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji zgłosiło projekt budowy szybkiego internetu w Polsce pod nazwą „Rural Communities into Gigabit Society” do udziału w corocznym, ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Stawką są prestiżowe nagrody World Information Summit on the Information Society (WSIS).

Na tym etapie każdy może oddać głos do 10 lutego 2019 r.

Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwa Cyfryzacji „Rural Communities into Gigabit Society (Ze społeczności wiejskiej w gigabitowe społeczeństwo)”  jest dostępny w kategorii „Category 2 — AL C2. Information and communication infrastructure (Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna)”.

To przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. W ramach 160 projektów dofinansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6,6 mld PLN. Zapewniony będzie szybki internet dla prawie 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys. szkół. Na tych inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu. To jedna z największych tego typu inwestycji w całej Europie.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wsis-2019-glosuj-na-swoje-ulubione-projekty2019