4 lutego 2019

Podsumowanie I edycji Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej

W dniu 1 lutego 2019 r. w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się I edycja Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach.

Głównymi celami Przeglądu było pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku; popularyzacja zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej; aktywizacja różnych społeczności do działania na rzecz kultywowania i popularyzacji tradycji ludowych; konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup teatralnych biorących udział w przeglądzie; wymiana doświadczeń – kształtowanie zasad współzawodnictwa.

W Wojewódzkim Przeglądzie Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej udział wzięło ponad 30 szkół i przedszkoli z województwa świętokrzyskiego. Po dokonaniu analizy zgłoszonych spektakli Komisja Konkursowa powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 stycznia 2019 r. jednogłośnie wyłoniła 6 grup teatralnych z następujących szkół, które zakwalifikowały się do II etapu – FINAŁU:

  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy,
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej,
  • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu,
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Dominika im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach.

Tytuł Laureata Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o Tematyce Bożonarodzeniowej otrzymały grupy teatralne z następujących szkół:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii (tytuł spektaklu: „Herody”)

II miejsce – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie (tytuł spektaklu: „Bóg się rodzi dla Mnie, dla Ciebie, dla Nas”)

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej (tytuł spektaklu: „Z radością do stajenki”)

Wyróżnienia:

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (tytuł spektaklu: „Betlejem Polskie wg. L. Rydla” – „Herod”)

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Dominika im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach (tytuł spektaklu: „Nie było miejsca dla Ciebie”)

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu (tytuł spektaklu: „Narodził się dla Naszego Zbawienia”)

Nagrody ufundowali:

Wojewoda Świętokrzyski

Credit Agricole Bank

Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach

Serdecznie gratuluję finalistom i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik