30 stycznia 2019

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”.

Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Cele Konkursu

 • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
 • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-​komunikacyjnych,
  w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
 • Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
 • Kategoria III – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Tematy prac konkursowych:

 • Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch 3.0 multimedialnej prezentacji na temat „Najciekawsza przygoda Twojego ulubionego bohatera książkowego”.
 • Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch 3.0 multimedialnej prezentacji z elementami gry edukacyjnej na temat „Z biografii wybitnych matematyków”.
 • Kategoria III: Wykonanie w programie Scratch 3.0 gry edukacyjnej „Szanuję środowisko – z ekologią za pan brat”.

Harmonogram Konkursu

Przygotowanie prac przez uczniów Do 30 marca 2019 r.
Ocena prac przez Szkolne Komisje Konkursowe i przesłanie najlepszych do Komisji Wojewódzkiej Do 12 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie listy finalistów Do 17 maja 2019 r.
Finał Konkursu Czerwiec 2019 r.

Szczegółowe informacje: https://​www​.scdn​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​k​o​n​k​u​r​s​y​/​k​o​n​k​u​r​s​y​-​r​e​a​l​i​z​o​w​a​n​e​/​1​5​3​0​-​t​r​z​e​c​i​a​-​e​d​y​c​j​a​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​z​-​p​a​n​e​m​-​s​c​r​a​t​c​h​e​m​-​z​a​-​p​a​n​-​b​r​a​tq-