29 stycznia 2019

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonych wzorów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2018 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.​zdziech@​kuratorium.​kielce.​pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy.

Nr telefonu kontaktowego: 41 342–19-06 (P. Jadwiga Piwowar).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Zał. do rozlicz. dział 801
Data: 2019‐​01‐​29, rozmiar: 27 KB
Zał. do rozlicz. dział 854
Data: 2019‐​01‐​29, rozmiar: 28 KB