28 stycznia 2019

Wyniki I etapu „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej”

Szanowni Państwo

W dniu 28 stycznia 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie I etapu „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej”.

Przegląd został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach i był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem przeglądu jest:

 • pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku;
 • popularyzacja zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej;
 • aktywizacja różnych społeczności do działania na rzecz kultywowania i popularyzacji tradycji ludowych;
 • przegląd współczesnych (nowatorskich) form pielęgnowania tradycji bożonarodzeniowych poprzez wybór niekonwencjonalnych treści i form teatralnych;
 • konfrontacja dorobku artystycznego uczestniczących zespołów i grup teatralnych;
 • wymiana doświadczeń – kształtowanie zasad współzawodnictwa.

Po dokonaniu analizy zgłoszonych spektakli Komisja Konkursowa powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 stycznia 2019 r. jednogłośnie wyłoniła 6 grup teatralnych, które zakwalifikowały się do II etapu – FINAŁU:

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii,
 • Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej,
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu,
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Dominika im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach.

II etap „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej” odbędzie się 1 lutego 2019 r. o godz.11.00 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12.

Serdecznie gratuluję finalistom i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik