23 stycznia 2019

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,
Rodzice,
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
w województwie

Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania , które odbędzie się 6 lutego 2019 roku (środa ) o godz. 11.00 w budynku B sala nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Załączniki

Lista stypendystów PRM
Data: 2019-01-23, rozmiar: 25 KB
Lista stypendystów MEN
Data: 2019-01-23, rozmiar: 13 KB