23 stycznia 2019

XXIII Wiedza: Otwarte! – prof. Wiesław Caban „Powstanie Styczniowe w Górach Świętokrzyskich”

Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Muzeum Dialogu Kultur – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach zapraszają na wykład Pana prof. dra hab. Wiesława Cabana pracownika naukowego Zakładu Historii XIX stulecia Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, historyka specjalizującego się w badaniu dziejów polskich zrywów niepodległościowych, stosunków polsko-rosyjskich w XIX i początkach XX wieku oraz przemianach społeczno-gospodarczych i kulturalnych w Królestwie Polskim, pod tytułem „Powstanie styczniowe w Górach Świętokrzyskich”. Tematem wykładu będzie próba analizy przebiegu powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich oraz udziału w nim miejscowego społeczeństwa.

Wykład odbędzie się w Muzeum Dialogu Kultur, w czwartek 24 stycznia o godz. 17:30. Sala Konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur ul. Rynek 3 (I piętro). Wstęp wolny.

Będzie to dwudzieste trzecie z kolei, a pierwsze w bieżącym roku, spotkanie z cyklu „Wiedza: otwarte!”, które zwyczajowo odbywają się raz w miesiącu.