14 lutego 2019

WAŻNE – Monitorowanie – tematyka zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/​2019. Prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-​komunikacyjnych w procesie nauczania

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie:

 

  1. Prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-​komunikacyjnych w procesie nauczania – wykaz szkół (528)

Osoba odpowiedzialna: wizytator Piotr Łojek, tel. 41 350 18 57,

e‑mail: piotr.​lojek@​kuratorium.​kielce.​pl

Ankieta aktywna na platformie SEO !!!

  1. Organizowania kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki – wykaz szkół (16)

Osoba odpowiedzialna: wizytator Piotr Gajek, tel. 41 342 15 36,

e‑mail: piotr.​gajek@​kuratorium.​kielce.​pl

 

Informuję, że na platformie SEO dostępne są już arkusze w ww. obszarach.

 Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www​.seo2​.npseo​.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz monitorowania, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach wypełnionej papierowej wersji ankiety).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta na platformie SEO.

Wersje tekstowe ankiet monitorowania (w formacie *.doc i *.pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

UWAGA!!!:

ANKIETY MONITOROWANIA WYPEŁNIAJĄ TYLKO SZKOŁY/​PLACÓWKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAŁĄCZONYCH WYKAZACH.

 

 Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik