18 stycznia 2019

Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciel dyplomowany

Panie, Panowie
Marszałek województwa,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystości wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Uroczystość odbędzie się 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Okrąglak” sala nr 10 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.

Dyrektorów szkół i placówek bardzo proszę o poinformowanie o powyższym zainteresowanych nauczycieli oraz o umożliwienie im udziału w uroczystości.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik