16 stycznia 2019

XIV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik „Kochamy mapy”

Do 8 marca uczniowie klas V–VIII mogą nadsyłać prace w  XIV Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik pod hasłem „Kochamy mapy”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów jak jeden lub kilka kontynentów, półkula, cały świat. Wskazane jest, żeby prace zawierały podstawowe elementy siatki kartograficznej, jak: bieguny, koła podbiegunowe, zwrotniki, równik czy południk 0° lub 180° oraz skalę liczbową. Międzynarodowe jury przyznaje za takie szczegóły rysunku dodatkowe punkty. Propozycje gotowych rozwiązań można znaleźć na stronie http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm w zakładce dotyczącej konkursu im. Barbary Petchenik.

Autorzy trzydziestu wyróżnionych prac otrzymają dyplomy. Sześć najlepszych prac weźmie udział w wystawie i konkursie ogólnoświatowym, który odbędzie się w Tokio w lipcu 2019 r. podczas obrad Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Autorzy prac zakwalifikowanych do etapu międzynarodowego i ich szkoły otrzymają nagrody.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2019 roku na adres: Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Z. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.

Ogłoszenie ogólnopolskich wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2019 roku. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Oddziału Kartograficznego PTG.

Organizatorami konkursu są: Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły w komunikacie