16 stycznia 2019

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza”

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

IV edycja konkursu odbędzie się 20 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/edukacja/klasowka-powstancza/