16 stycznia 2019

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza”

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

IV edycja konkursu odbędzie się 20 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje: http://​www​.muzeumpowstanslaskich​.pl/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​k​l​a​s​o​w​k​a​-​p​o​w​s​t​a​n​c​za/