16 stycznia 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” poświęconego wyborom.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Jego celem, analogicznie jak w latach ubiegłych, jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły. Termin zgłaszania uczestników do konkursu upływa w dniu 31 stycznia 2019 r.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne, dostaną również nagrody rzeczowe. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Informacje na temat Konkursu będą systematycznie publikowane na stronie www​.pkw​.gov​.pl oraz na portalu edukacyjnym www​.wybieramwybory​.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach społecznościowych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: https://​kielce​.kbw​.gov​.pl