16 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „RAZEM dla lepszego Internetu”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie w związku z nadchodzącymi obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „RAZEM dla lepszego Internetu” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

Szczegółowe informacje: https://​www​.sp29​.czest​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​7​5​1​-​z​a​p​r​a​s​z​a​m​y​-​d​o​-​u​d​z​i​a​l​u​-​w​-​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​m​-​k​o​n​k​u​r​s​i​e​-​r​a​z​e​m​-​d​l​a​-​l​e​p​s​z​e​g​o​-​i​n​t​e​r​n​e​t​u​.​h​tml