14 stycznia 2019

V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

15 stycznia 2019 rozpoczyna się V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.

W konkursie mogą wziąć udział kreatywne, minimum dwuosobowe ekozespoły, które do 30.03.2019 w ciekawej formie artystycznej: plakat, komiks, film, audycja, księga, instalacja, makieta lub innych zgodnych z regulaminem odpowiedzą na pięć pytań otwartych dotyczących recyklingu, surowców wtórnych, prawidłowego i bezpiecznego postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazania wiedzy ekologicznej. Można z nich korzystać bezpłatnie na stronie www.chlorofil.com.pl.

Dodatkowym zadaniem jest rywalizacja w wirtualnym recyklingu elektroodpadów: Lidze Elektrorecyklingu. Nauczyciele zgłaszający ekozespoły otrzymają płytę CD z trzema grami edukacyjnymi: „Liga elektrorecyklingu”, „Lider elektrorecyklingu” oraz „Maks w nowoczesnej sortowni odpadów komunalnych”, a także scenariusz przeprowadzenia warsztatów edukacji ekologicznej.

Szczegółowe informacje: www.chlorofil.com.pl