10 stycznia 2019

Wojewódzki przegląd spektakli o tematyce bożonarodzeniowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół, przedszkoli z województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w Wojewódzkim przeglądzie spektakli o tematyce bożonarodzeniowej.

Jego celem jest:

  • pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku;
  • popularyzacja zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej;
  • aktywizacja różnych społeczności do działania na rzecz kultywowania i popularyzacji tradycji ludowych;
  • przegląd współczesnych (nowatorskich) form pielęgnowania tradycji bożonarodzeniowych poprzez wybór niekonwencjonalnych treści i form teatralnych;
  • konfrontacja dorobku artystycznego uczestniczących zespołów i grup teatralnych;
  • wymiana doświadczeń – kształtowanie zasad współzawodnictwa.

Przegląd jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, przedszkoli z województwa świętokrzyskiego.

Proszę o dokładne zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz regulaminem i dołączenie do nagranych przedstawień wymaganej dokumentacji (karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki).

DOKUMENTACJA PRZEGLĄDU:

Koordynatorem przeglądu jest Pani Renata Jędrzejewska — starszy wizytator, tel. (41) 342-18-49 lub 509 294 605, e-mail: renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl

Zachęcam dzieci i młodzież do zaprezentowania swoich umiejętności, a nauczycieli do wsparcia podopiecznych w przygotowaniu repertuaru.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik