9 stycznia 2019

„Korepetycje z historii najnowszej“ dla maturzystów w Centrum Edukacyjnym IPN

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprasza w dniach 15–24 stycznia 2019 r., o godz. 11.00 na „Korepetycje z historii najnowszej”.

Oferta skierowana jest do uczniów przygotowujących się do matury z historii. Cykl zajęć składa się z wykładów historyków Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach (60 min) oraz warsztatów polegających na analizie tekstów źródłowych i rozwiązywaniu testów maturalnych (60 min).

„Korepetycje z historii najnowszej” są BEZPŁATNE, obowiązują zapisy.

 

15 stycznia 2019 r.                                                    22 stycznia 2019 r.

Osiągnięcia i niepowodzenia II RP                            Po dwóch stronach „żelaznej kurtyny“

16 stycznia 2019 r.                                                    23 stycznia 2019 r.

Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką               Kryzysy społeczno-polityczne PRL

(1956, 1968, 1970, 1980)

17 stycznia 2019 r.                                                    24 stycznia 2019 r.

Pierwsze lata Polski Ludowej (1944–1956)              Upadek systemu komunistycznego

– wokół przemian lat osiemdziesiątych

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje:
Edyta Krężołek, Ilona Religa
Biuro Edukacji Narodowej
IPN w Kielcach
tel. 696 826 381 w. 110
przystanek.kielce@ipn.gov.pl