9 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”.

Szczegółowe informacje: http://ken.pbw.lublin.pl oraz http://sp34.lublin.pl/.