10 stycznia 2019

Monitorowanie – tematyka zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/​2019

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‐​wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie:

„Dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa” – wykaz placówek (29)
Osoba odpowiedzialna: starszy wizytator Jacek Staromłyński, tel. 41 342 18 49,
e‐​mail: jacek.​staromlynski@​kuratorium.​kielce.​pl

Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www​.seo2​.npseo​.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczoną tam ankietę monitorowania, wcześniej dostępną w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach wypełnionej papierowej wersji ankiety).

Warunkiem wypełnienia ankiety monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę/​placówkę konta na platformie SEO.

Wersje tekstowe ankiet monitorowania (w formacie *.doc i *.pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

UWAGA!!!: ANKIETY MONITOROWANIA WYPEŁNIAJĄ TYLKO SZKOŁY/​PLACÓWKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAŁĄCZONYCH WYKAZACH.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik