31 grudnia 2018

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika dotyczącego realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018 oraz zaangażowanych środków własnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.​piwowar@​kuratorium.​kielce.​pl   tel. (41   342–19-06).

Załączniki

Tabela załącznik
Data: 2018‐​12‐​31, rozmiar: 14 KB