21 grudnia 2018

Konkurs literacko-plastyczny „Świat książek w ilustracjach”

IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach organizuje konkurs literacko-plastyczny „Świat książek w ilustracjach”. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, a także promowanie literatury pięknej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni młodzieży inspirowanej przeczytanymi książkami, zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej oraz wzbudzanie wrażliwości na piękno języka.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych.

Prace konkursowe należy składać do 1 lutego 2019 roku.

Karta zgłoszeniowa i regulamin znajduje się na stronie: www.4lo.edu.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.