21 grudnia 2018

Konkurs – Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan Paweł II)

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… (Jan Paweł II). W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu przewidziano dodatkową kategorię dla szkół spoza województwa śląskiego.

Projekt stanowi płaszczyznę do prezentacji podejmowanych działań w zakresie realizacji edukacji regionalnej przez przedszkola i szkoły oraz inspiruje do podejmowania kolejnych inicjatyw w tej dziedzinie.

Dzięki współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” finał konkursu odbywa się w siedzibie Zespołu – Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie, dzieci i młodzież uczestniczą w warsztatach muzycznych i tanecznych prowadzonych przez artystów Zespołu oraz w specjalnym Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.kuratorium.katowice.pl