21 grudnia 2018

Projekt „Wigilia bez granic”

Instytut Myśli Schumana po raz trzeci realizuje projekt „Wigilia bez Granic”. Projekt zakłada przyjęcie obcokrajowców w polskich domach na wigilijnej wieczerzy. Akcja ma stworzyć nowy model integracji cudzoziemców.

Głównym założeniem projektu jest lepsza jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez bliższe poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.wigiliabezgranic.com