21 grudnia 2018

Projekt „UAM dla Najlepszych”

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzył projekt wspierający zdolnych uczniów, pasjonatów nauki, laureatów olimpiad i konkursów wiedzy.

Celem projektu „UAM dla Najlepszych” jest długofalowe wsparcie dla uczniów i uczennic, umożliwiające pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin pod czujnym okiem ekspertów
i ekspertek z UAM.

 

Informacja o projekcie

 

Z wyrazami szacunku
Anna Szpytko
Dyrektor
Centrum Marketingu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
św. Marcin 78, 61-809 Poznań
Tel. (61) 8294411
E-mail: anna.szpytko@amu.edu.pl