19 grudnia 2018

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” za 2018 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2018 roku. 

Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 stycznia 2019 r. na adres mailowy: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl   a następnie w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Rozliczenie środków Funduszu Pracy za 2018 rok”.

Jednocześnie przypominam, że zwrotu niewykorzystanych środków jak również odsetek od środków Funduszu Pracy należy dokonać do dnia 10 stycznia 2019 roku.                         

Załączniki

Tabela młodociani rozliczenie za 2018 rok
Data: 2018-12-19, rozmiar: 28 KB