15 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie pn.: „Jak tworzymy przedszkole i szkołę promującą zdrowie?”, którego celem było zapoznanie uczestników z istotą i założeniami programów promocji zdrowia: Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. W szkoleniu uczestniczyło 85 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół, które aspirują do wstąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkanie rozpoczął Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który zwrócił uwagę na promocję zdrowia jako nową rozwijaną na świecie strategię działań dla umocnienia zdrowia ludzi – dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Tworzenie i rozwój przedszkola i szkoły promującej zdrowie jest procesem wielu różnorodnych zmian, które wymagają zaangażowania całej społeczności przedszkola i szkoły oraz wspierania działań placówki przez instytucje funkcjonujące w środowisku. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w szkoleniu wziął udział Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii – Pan Zbigniew Wojciechowski.

Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszym module Pani Małgorzata Połeć — wojewódzki koordynator szkół promujących zdrowie przedstawiła zagadnienia związane z tworzeniem przedszkola i szkoły promującej zdrowie: standardy, koncepcję oraz zasady ubiegania się o wojewódzki certyfikat.  W module drugim Pani Irena Sobieraj zapoznała uczestników z przygotowaniem przez placówkę diagnozy wstępnej oraz budowaniem planu działań.