15 grudnia 2018

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2018 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji programu, dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanych w 2018 roku środków z dotacji celowej na realizację ww. zadania.

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w  Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela załącznik
Data: 2018-12-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 57 KB