14 grudnia 2018

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego organizuje VIII edycję „Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich w całej Polsce.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

  • Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
  • Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
  • Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Nagrody dla laureatów konkursu: tablety lub aparaty cyfrowe, książki historyczne, gry edukacyjne, koszulki patriotyczne, pamięci przenośne, wpinki patriotyczne.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych,
– uczniowie szkół średnich.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 1 marca 2019 r. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, 20-836 Lublin ul. Kurantowa 4/130.

Więcej informacji na stronie: https://fkw.edu.pl/regulamin-viii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/