13 grudnia 2018

Wykład „Niezwykła kobieta. Gen. Elżbieta Zawacka (1909 – 2009) z cyklu „Historia dla każdego”

19 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbędzie się wykład poświęcony niezwykłej kobiecie, która jeszcze za życia stała się legendą, generał brygady Wojska Polskiego Elżbiecie Zawackiej „Zo”.

O życiu jedynej kobiety w szeregach cichociemnych opowie dr Katarzyna Minczykowska. W 1997 r. jako studentka III roku Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK” (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), gdzie była dokumentalistką, kierownikiem działu Archiwum Wojennej Służby Polek, kierownikiem całego archiwum, sekretarzem Zarządu i jego wiceprezesem. W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (1909–2009), za którą otrzymała Nagrodę Klio I st. w kategorii autorskiej (2015).

Elżbieta Zawadzka – emisariuszka komendanta głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, organizatorka kurierskich szlaków zachodnich, jedyna kobieta wśród Cichociemnych – spadochroniarzy AK, żołnierz Komendy Głównej ZWZ–AK, powstaniec warszawski, uczestniczka II konspiracji niepodległościowej, więzień okresu stalinowskiego, wybitna andragog, wieloletnia społeczniczka, a także inicjatorka powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

Wykład dr Katarzyny Minczykowskiej będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.