12 grudnia 2018

Ankieta „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy nauczycieli”

Pani Agnieszka Sadowska‐​Konczal – doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prowadzi badania wśród nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej.

W związku z powyższym zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez nauczycieli i nauczycielki z naszego województwa. Szeroki zasięg ankiety umożliwi najbardziej rzetelne zbadanie potrzeb nauczycieli i docelowo ma wpłynąć korzystnie, na jakość edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Odnośnik do ankiety: https://​www​.mysurveylab​.com/​p​a​g​e​T​a​g​/​S​u​r​v​e​y​C​a​m​p​a​i​g​n​/​c​I​d​/​f​0​9​6​f​d​5​5​8​9​3​1​9​c​6​6​7​f​2​a​d​0​2​6​f​5​a​7​9​e​3​4​6​c​3​5​0​b​1​00/