12 grudnia 2018

Ankieta „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy nauczycieli”

Pani Agnieszka Sadowska-Konczal – doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – prowadzi badania wśród nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych dotyczące edukacji dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej.

W związku z powyższym zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez nauczycieli i nauczycielki z naszego województwa. Szeroki zasięg ankiety umożliwi najbardziej rzetelne zbadanie potrzeb nauczycieli i docelowo ma wpłynąć korzystnie, na jakość edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Odnośnik do ankiety: https://www.mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/f096fd5589319c667f2ad026f5a79e346c350b100/