12 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi dla dyrektorów szkół zawodowych dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziały Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz wizytatorzy Ewa Pietraszek i Małgorzata Zielińska-Perczak.

Pan Kurator przybliżył wszystkim zebranym zmiany dotyczące szkolnictwa zawodowego, które zostały wprowadzone w dniu 29 listopada br. ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa wchodzi w życie od 1 września 2019 r.