10 grudnia 2018

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 4 uczniom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym  2017/2018.

Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Kazimierz Mądzik

Załączniki

lista stypendystów MEN
Data: 2018-12-10, typ pliku: DOC, rozmiar: 31 KB