7 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Zainteresowane szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić od 18 do 20 grudnia br. próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Arkusze testowe obejmują pełen zakres materiału z cyklu kształcenia. Uczeń pisząc egzamin próbny w grudniu nie zrealizował podstawy programowej w całości, więc nie może być za to oceniany stopniem szkolnym.

Należy pamiętać, że celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniom nabrania pewności i obycia się w sytuacji egzaminacyjnej, zdiagnozowanie, które umiejętności uczeń już opanował, a które wymagają jeszcze doskonalenia, a nie zamiana wyniku na ocenę.