7 grudnia 2018

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za 2018 rok – nowe wzory sprawozdań

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami za rok 2018.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur (rachunków) innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.
Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach 25 -516 al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

formularz sprawozdania - organ prowadzący szkołę
Data: 2018-12-07, typ pliku: XLSX, rozmiar: 0 B