5 grudnia 2018

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w roku szkolnym 2018/​2019 organizują VIII edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego: „Trzymaj Formę!”.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”- podstrona konkurs​.trzymajforme​.pl w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie on‐​line formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego, a następnie wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły, opatrzenie go pieczęcią i podpisem dyrektor szkoły, zeskanowanie i przesłanie bezpośrednio on‐​line do Internetowego Sytemu Konkursowego.