5 grudnia 2018

Zaproszenie na debatę – Jakość kształcenia oraz Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo,

w ramach projektu pn. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w debacie regionalnej:

  • Kielce 17.12.2018 – Jakość kształcenia
  • Warszawa 19.12.2018 – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Debata będzie składać się z dwóch części: prelekcji oraz paneli dyskusyjnych. Celem debaty będzie zidentyfikowanie problemów i wypracowanie propozycji rozwiązań w obszarze kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgłoszenia do udziału w debacie odbywają się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa, stanowiącej załącznik do zaproszenia, a następnie przesłanie skanu na adres:

  • Kielce: a.​ponichtera@​utila.​pl
  • Warszawa: m.​kowalczyk@​utila.​pl

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości wzięcia udziału w debacie decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w debacie zostanie przesłane na adres e‐​mail,  z którego została wysłana deklaracja. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, każda następna osoba zostanie wpisana na listę rezerwową.

Ostateczną formą potwierdzenia zapisania na listę uczestników jest otrzymanie potwierdzenia przyjęcia deklaracji. O przyjęciu na listę decyduje kolejność wysyłania deklaracji uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące debaty zostaną podane bezpośrednio do zgłoszonych osób. Każda osoba biorąca udział w debacie otrzyma podziękowanie za uczestnictwo. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek podczas przerw kawowych i lunch.

Projekt „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne  i zmiany gospodarcze” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji udziela Pan Mateusz Kowalczyk, tel: 575 294 777

 

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

Kazimierz Mądzik

 

Załączniki

Deklaracja uczestnictwa w debacie regionalnej
Data: 2018‐​12‐​05, rozmiar: 203 KB
List Ministerstwa Edukacji Narodowej
Data: 2018‐​12‐​05, rozmiar: 628 KB