5 grudnia 2018

Problematyka nadmiernego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież – zaproszenie na seminarium

Polskie Centrum Programu Safer Internet, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  i Państwowy Instytut Badawczy NASK  zapraszają na seminarium naukowe  pt. Problematyka nadmiernego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież – 11 grudnia 2018 r. (wtorek), Białystok,  Książnica Podlaska, ul. Marii Skłodowskiej‐​Curie 14A,
w godzinach 10.00 – 12.30.

Program:
1.Diagnoza problemu: co mówią badania? – dr Szymon Wójcik, FDDS
2. Doświadczenia reagowania na zgłoszenia dotyczące uzależnień od mediów cyfrowych – Agnieszka Nawarenko, FDDS
3. Metody prowadzenia działań profilaktycznych na przykładzie kampanii Offline Challenge – Anna Rywczyńska, NASK,  Łukasz Wojtasik, FDDS
4. Dyskusja: Nadużywanie internetu – co możemy zrobić?

Udział w seminarium jest bezpłatny. Rejestracja na seminarium dostępna jest pod linkiem  www​.saferinternet​.pl/​s​e​m​i​n​a​r​i​a​/​r​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​.​h​tml  do dnia 7 grudnia 2018 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.