5 grudnia 2018

„Misja Wołyń” – spotkanie z Jackiem Burym z cyklu „Kłopoty z historią”

„Misja Wołyń” – spotkanie z Jackiem Burym z cyklu „Kłopoty z historią”– Kielce, ul. Warszawska 5,
6 grudnia 2018 r., godz. 17.00

Spotkanie poświęcone śladom dawnej Polski na Kresach Wschodnich, którą odnaleźć możemy dziś tylko wśród nielicznych nagrobków upamiętniających ofiary Zbrodni Wołyńskiej, odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Podczas spotkania z Jackiem Burym – organizatorem akcji porządkowania polskich cmentarzy parafialnych, znajdujących się na terytorium dzisiejszej Ukrainy, dyskutować będziemy o Rzeczpospolitej utraconej oraz niszczejących grobach Polaków na Kresach Wschodnich, grobach które możemy jeszcze uratować. Ideą projektu jest przywrócenie do należytego stanu podupadłych nekropolii, jak również upamiętnienie miejsc związanych niegdyś z narodem polskim. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się o szczegółach akcji, podejściu do idei ukraińskich obywateli oraz stanie zachowania polskich cmentarzy na Wołyniu, które często stanowią ostatni namacalny symbol polskości tych ziem.

„Misja Wołyń” będzie kolejnym w „Przystanku Historia” spotkaniem z cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych.