5 grudnia 2018

Rekrutacja 2019/​2020 – materiały informacyjne MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​2020:

Załączniki

PDF Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/​2020
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 2 MB
PDF Plakat A4
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 397 KB
JPG Plakat A4
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 3 MB
PDF Plakat A3 (do druku)
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 475 KB
PDF List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Data: 2018‐​12‐​14, rozmiar: 2 MB